Seuran visio, arvot ja säännöt

PeSalissa jokaista luistelijaa arvostetaan yksilönä ja toimintamme pohjautuu kaikkien kunnioitukseen, toisten auttamiseen ja saumattomaan yhteistyöhön.

Seuramme visio:

  • on antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa ja harjoitella taitoluistelua omaa tasoaan vastaavassa ryhmässä
  • on antaa mahdollisuus harrastamiseen ja kilpaurheiluun tähtäävään harjoitteluun ja kilpailuun
  • mahdollistaa menestyminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
  • mahdollistaa kilpauransa päättäneille luistelijoille harrastuksen jatkuminen
  • tarjota aikuisille mahdollisuus harrastaa taitoluistelua

Seuramme arvot:

  • arvostaa jokaista luistelijaa yksilönä hänen urheilullisesta taitotasostaan riippumatta
  • antaa eväät luistelijalle kehittyä ihmisenä myönteisessä ja kannustavassa harjoitusilmapiirissä
  • edesauttaa terveellisten elämäntapojen noudattamista
  • tarjota laadukasta ja tavoitteellista taitoluisteluvalmennusta
  • ohjata ja tukea valmentajien ja ohjaajien kouluttautumista

Seuran säännöt sekä toimintasuunnitelma

PeSalin seuratoiminnan perustaan voit tutustua tarkemmin seuran säännöistä. Toiminnan järjestämisen ja luistelijoiden tasapuolisen kohtelun periaatteet on kirjattu seuran valmennussääntöön.

Kuluvan kauden toimintasuunnitelma muodostaa viikoittaisen toiminnan ja sen kehittämisen perustan.

Valmentajien kilpailu- ja testimatkoja koskevat linjaukset

Kilpailu- ja testimatkoista syntyy kuluja, joita ei epäsäännöllisinä ja luistelijoittain voimakkaasti vaihtelevina kuluina ole budjetoitu normaaliin kuukausimaksuun sisäänlasketuksi. Tämän vuoksi PeSalin käytäntö on, että kilpailuihin ja testeihin osallistuvat luistelijat maksavat aiheutuneet kulut erikseen. Osa kustannuksista kulkee seuran kautta, osa jää osallistuvien luistelijoiden kesken jaettavaksi. Testi- kilpailu- ja ilmoittautumismaksut sekä tuomarikulut tulevat aina luistelijan itse maksettavaksi. Järjestävä seura laskuttaa PeSalia, joka edelleen läpilaskuttaa kulut osallistujilta.

Tutustu tarkemmin valmentajien kilpailu- ja testimatkojen linjauksiin.