Kilparyhmät

PeSalissa kilparyhmissä luistelu sekä ryhmästä toiseen siirtyminen noudattaa Suomen Taitoluisteluliiton luistelijan urapolkua, joka perustuu oikeanlaiselle valmennukselle nuorimmista ikäluokista alkaen.

Taitoluisteluliiton rakentamassa Taitoluistelijan urapolussa on kuvattu yksityiskohtaisesti luisteluharjoittelun määrää ja laatua sekä siihen liittyviä muita toimintoja kokonaisvaltaisen valmennuksen näkökulmasta. Jääharjoittelusta on eritelty lajitekniikan harjoittelu, ilmaisu ja esittäminen sekä ohjelmaharjoittelu. Fyysis-motoriset taidot taitoluistelijan polulla kuvaavat sekä motoristen taitojen kehittymistä että fyysisten ominaisuuksien harjoittamista.

PeSalin ryhmät ja valmennus noudattavat urapolkua, joten jokaiselle luistelijalle löytyy omia taitoja ja tavoitteita vastaavaa valmennusta ja tukea.