Valmentajien kilpailu- ja testimatkoja koskevat linjaukset

Valmentajan työaika

Valmentajat laskuttavat tehtyjen aktiivituntien mukaan luistelijaa, ei pelkän hallilla olon mukaan. Kustannusta arvioidessa laskennallinen tuntihinta on 35€, jonka päälle lasketaan päivärahalisä. Luistelijaa kohden tulee arvioida 2h/päivä, jos on yksin verryttelyryhmässä ja edeltävästi yksin lämmittelyssä. Jos samassa kilpailussa on useampi luistelija, jaetaan valmentajan tunneista syntyvät kustannukset samaan kilpailupäivään osallistuvien luistelijoiden kesken.

Valmentajan matkakulut

Valmentajien matkakulut lisätään, jos valmentaja ei perheiden kyydissä pääse. Valmentajalla on myös aina oikeus kyydistä kieltäytyä, jolloin matkakustannukset lasketaan julkisten kulkuneuvojen käytön mukaan. Mikäli valmentaja ei kulje perheiden kyydissä, kustannus kierrätetään seuran kautta.

Valmentajan majoituskulut

Valmentajan majoituskulut jaetaan kaikille kilpailuun osallistuneille luistelijoille osallistujamäärän mukaan.

Kilpailupaikalle lähtö jo edellisenä päivänä on suositeltavaa, jos kisat ovat aikaisin aamulla ja matka pitkä. Monen tunnin autossa istumisen jälkeen tulee olla hyvää aikaa saada verrytellä ja valmistautua itse kisasuoritukseen. Mikäli valmentaja maksaa majoituksensa itse, kustannus kierrätetään seuran kautta. Muussa tapauksessa vanhemmat jakavat valmentajan majoituskulut keskenään.

Muuta huomioitavaa

On myös mahdollista pyytää toisen seuran valmentajaa huolehtimaan luistelijasta, jolloin kustannukset saa jaettua useamman luistelijan kesken. Tämä on monissa seuroissa käytäntö